Var med och utveckla Kittelfjäll och Övre Vojmådalen!

BLI MEDLEM I VOJMÅDALENS VÄNNER.

Föreningen Vojmådalens vänner är en nybildad förening för stugägare och bybor i Kittelfjäll/Övre Vojmådalen med syfte att bidra till dalgångens attraktion och utveckling.

Vi söker nu medlemmar som vill engagera sig och stödja föreningens arbete.

Som medlem i Vojmådalens vänner kan du vara med och påverka och styra utvecklingsprojekt tillsammans med företag och föreningar på orten, samt jobba fram planer för skötsel och underhåll och leder i området..

 

Gör så här för att bli medlem!
1. Anmäl dig snabbt och enkelt via formuläret nedan.
2. Betala in medlemsavgiften på 100 kr för år 2019 på bg576-0061 eller swish 1233079258

Vill du även bidra till vårt första projekt för att utveckla leder i vårt området genom frivillig bidrag, läs mer här>>>


Name *
Name
Address
Address
Kittelfjall_Drone_juni17_00007_2160px_CJUTSI.jpg

Utveckla Kittefjäll Sommar & höst

Första stora insatsen blir att utveckla sommar- och höstaktiviteter. Tillsammans med företagarföreningen Destination Kittelfjäll, Bygdeföreningen & fiskevårdsföreningen kommer föreningen Vojmådalens vänner driva ett utvecklingsprojekt, Utveckling av dalgången Kittelfjäll 2018-2020 för att öka förutsättningarna för en väl fungerande året runt destination.

Projektets syfte är att skapa en grund för ett långsiktigt arbete med att öka vår attraktionskraft även sommartid genom att förbättra basutbudet av ”gör-det-själv”-aktiviteter i olika svårighetsgrader för er som är bybor, deltidsbybor eller dalgångens besökare.


Samtliga berörda aktörer (Vilhelmina norra sameby, markägare, Vilhelmina kommun, Skogsstyrelsen, Länstyrelsen Västerbotten och föreningar) som berörs av iordningsställande av leder och aktiviteter är tillfrågade och positiva till projektet.

FINANSIERING

Insatsen finansieras av flera parter: Leader Lappland, Länsstyrelsen Västerbotten inom landsbygdsprogrammet 2014-2020, Vilhelmina kommun (bygdemedel) samt föreningen Vojmådalens vänner. Totalt omfattar investeringen cirka 2,7 miljoner kronor.

EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg.jpg
Skärmavbild 2019-02-14 kl. 10.24.05.png
Leader+färg.jpg

FINANSIÄR                                                    SUMMA        ANDEL Vojmådalens vänner                                367.848       (13,6%) Vilhelmina kommun (bygdemedel)  418.250       (15,4%) Leader Lappland                                       340.077       (12,5%) Länsstyrelsen Västerbotten                  1.581.750       (58,5%)

Summa finansiering (kr)                    2.707.925      (100%)

 
Kittelfjall_Juni17_554_2160px_CJUTSI.jpg

Vad får du som bybo eller deltidsbybo ut av projektet?

·  Ett iordningsställande av Vojmåstigen en led för vandring, cykling och turskidåkning som går längs Vojmån från Björnselet i Kittelfjäll och ner till Bygdegården i Henriksfjäll.  I etapp 1 planeras genomförande av sträckan Björnselet – Sågselet, samt en loopad led mellan Bro över Vojmån nedanför Hotell Kittelfjäll och bron nedanför affären in i Marsfjällens naturreservat. I etapp 2 planeras genomförandet av Sågselet – Bygdegården. 

·     Upprustning och standardhöjning av Sagostigen, 2 km. 

·     Upprustning och standardhöjning av vandringsled, Gränssjö, 2 km. 

·     Uppförande av broar, vindskydd, grillplatser och bord, informationsskyltar och skyltning längs lederna i området.

·     Cykelled med start vid hotellet.

·     Ny belysning samt upprustning av elljusspår för att även kunna användas som motionsspår under sommar och höst. 

·     Väg till Vojmån med parkering vid hotellet i Kittelfjäll.

·     Etablering av kanotcentrum vid Bygdegården i Henriksfjäll samt väg ner till Vojmån.  

·     Bastustugor vid Vojmån som kan hyras av allmänheten.

#Friends of Kittelfjäll

För att kunna genomföra projektet så behöver föreningen Vojmådalens vänner samla ihop 367.848 kronor (enligt redovisning ovan) så att hela finansieringen blir komplett. Tanken är att dels använda delar av medlemsavgifterna, men utöver det så behöver föreningen samla ihop mer medel.

För att öppna upp för fler än föreningens medlemmar att bidra med finansiellt stöd kommer vi jobba med konceptet #friendsofkittelfjäll som utgångspunkt för både denna insamling till aktuellt projekt, men även som möjlighet att använda till framtida insatser. Du som sätter in ett bidrag till projektet genom att swisha 1233079258 och kan du hämta ut en fin dekal som du kan skylta med!

Friends of Kittelfjäll - logotype.png

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT STÖTTA PROJEKTET

  1. Bidra med en insats – 1000 kronor (eller valfritt belopp) per hushåll genom att Swisha 1233079258

  2. Hämta ut din dekal på Sista Utposten, Hotell Granen eller Grönfjälls Fritidsby som visar att du är med och stödjer utvecklingen i bygden!

Vi är ungefär 900 fastigheter i området och om 500 bidrar med 1000kr/hushåll så har vi tillsammans 500.000kr att investera i dalgången.