Föreningar

I övre Vojmådalen arbetar flera olika föreningar med olika inriktningar men med samma mål att utveckla och stödja bygden genom olika insatser.

Alla föreningar är viktiga för oss och bidrar till en fungerande destination.

 

Samverkan är Nyckeln till en fungerande destination!

Vi jobbar vi med en samverkan mellan alla föreningar, där vi påbörjat en dialog mellan föreningarna om hur vi bäst kan samverka och skapa mötesplatser för att diskussion kring gemensamma frågor.

DESTINATION KITTELFJÄLL

Är en förening som jobbar för att utveckla Kittelfjäll till en hållbar åretrunt destination & som riktar sig till företag och föreningar i området.

IMG_20170801_172354_819.jpg

FISKEVÅRDSFÖRENING

Bergsöns FVO ansvarar för ett stort fiskevårdsområde med skötsel av leder, vindskydd mm

#FRIENDS OF KITTELFJÄLL

Är ett insamlingskoncept för att bidra till lokal utveckling i bygden. Pengarna går oavkortat till investeringar i området.


Vojmådalens vänner

Föreningen riktar sig mot stugägare och bybor i Kittelfjäll/Övre Vojmådalen med syfte att bidra till dalgångens attraktion och utveckling.

BYGDEFÖRENING

Föreningen jobbar för att stödja byarna utveckling samt att skapa arrangemang för besökare och bofasta.

SKoterförening

Föreningen ansvarar för skötsel & underhåll av våra skoterleder i området.