BERGSJÖNS FVO

ALLMÄNT

Området ligger efter Sagavägen cirka 2 mil väster om Dikanäs, samt 12 mil norr Vilhelmina tätort. Fisket omfattar sjöarna Saksensjön, Bergsjön och Vattjomsjön, Vojmån från Dikasjön och uppströms till Borkasjön, Krutån från Vojmån till Vattjomsjön samt Saksenbäcken mellan Bergsjön och Saksensjön. Området ligger mycket naturskönt och erbjuder fint fiske efter röding, öring, harr och i Vattjomsjön även abborre.

FISKET

Vojmån 
Harr- och öringsfiske, omväxlande strömmande och lugna vatten med djupa höljor.

Krutån & Saksenbäcken
Natursköna fiskesträckor med omväxlande fiske efter öring och harr.

Bergsjön och Saksensjön
Erbjuder fint fiske efter i huvudsak röding men sjöarna har även god tillgång på öring och harr. Fiske under hela året.
Char, trout & greyling.

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske hela året med undantag av nedanstående förbudstider.
Totalt fiskeförbud (även krok) under tiden 15 September–15 Oktober i allt strömmande vatten.
Totalt fiskeförbud gäller hela året i Vojmån sträckan Bergsjön uppströms till båthusen i Henriksfjäll.


Flugfiskesträcka Stennäs, Dikafallet – enbart flugfiske tillåtet, max 2 fiskar per dygn. Totalt fiskeförbud under perioden 15 Sep. -15 Okt.

 

BORKA SAMFÄLLIGHET

Allmänt

Borkans samfällighetsförening upplåter fiske på Borkan 420 ha, nedre Fättjaur 80 ha och på övre Fättjaur 180 ha. Sjöarna hyser röding, öring och i de strömmande delarna även harr.

FISKET

I sjön finns det gott om småröding, men det går även att få en och annan större öring i sjön. Borkasjön är väldigt djup, hela 62 meter. Längst upp i sjön är det grundare och chansen att få mycket fisk är bra.

LÄS MER>>>

FISKEREGLER

Området är upplåtet för sportfiske med kast-, flug- och dragrodd hela året. Vintertid får man fiska med ispimpel.

Det råder fiskeförbud i Vojmån mellan Borkasjön och nedre Fättjaure.
Sportfiske bedrivs för nöje och rekreation, så fiskaren skall hela tiden ha kontroll över fiske och fångst, och aldrig fånga mer fisk än vad fiskaren själv kan förbruka.

Totalt fiskeförbud gäller för Övre och Nedre Fättjaur, samt Borkasjön under tiden 1/9-30/9.
I övrigt gäller allmänna och lokala bestämmelser.

FISKEREGLER

Allt fiske ovan odlingsgränsen ska vara långsiktigt hållbart. Av den anledningen finns det både generella fiskeregler som gäller över stora områden och lokalt anpassade fiskebestämmelser.

I vissa områden måste du som fiskare rapportera dina fångster. Fångstrapporterna används som underlag när Länsstyrelsen anpassar fiskeregler efter de lokala förutsättningarna.

Det är förbjudet att fiska i strömmande vatten mellan 15 september till och med 15 oktober. Detta för att skydda öringen som har sin lekperiod då.

LÄS MER HÄR>>>

STATENS VATTEN

Länsstyrelsen förvaltar och vårdar fiskbestånden i statens vatten ovan odlingsgränsen. Vi arbetar för livskraftiga bestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

FISKET