Back to All Events

Stöd utvecklingen av bygden!


friends_of_kittelfjall.jpg

VAR MED OCH STÖD UTVECKLINGEN AV BYGDEN

Tillsammans med företagarföreningen Destination Kittelfjäll, samt Bygdeförening och fiskevårdsförening kommer föreningen Vojmådalens vänner driva ett utvecklingsprojekt, Utveckling av dalgången Kittelfjäll 2018-2020 för att öka förutsättningarna för en väl fungerande året runt destination.

Projektets syfte är att skapa en grund för ett långsiktigt arbete med att öka vår attraktionskraft även sommartid genom att förbättra basutbudet av ”gör-det-själv”-aktiviteter i olika svårighetsgrader för er som är bybor, deltidsbybor eller dalgångens besökare.

För att kunna genomföra projektet så behöver föreningen Vojmådalens vänner samla ihop 367.848 kronor så att hela finansieringen blir komplett. Tanken är att dels använda delar av medlemsavgifterna, men utöver det så behöver föreningen samla ihop mer medel.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT BIDRA!
1. Bidra med en insats – 1000 kronor (eller valfritt belopp) per hushåll genom att swisha till 1233079258

2. Hämta ut en dekal som visar att du stödjer den lokala utvecklingen i bygden hos Sista Utposten, Hotell Granen eller Grönfjälls fritidsby. (finns att hämta från vecka 12)

Vill du även bli medlem i föreningen? läs mer här >>>

VAD FÅR DU SOM BESÖKARE, BYBO ELLER DELTIDSBYBO UT AV PROJEKTET?

Alla pengar som samlas in går oavkortat tillbaks till bygden. I detta projekt får bybor och deltidsbybor samt besökare:

·     Ett iordningsställande av Vojmåstigen en led för vandring, cykling och turskidåkning som går längs Vojmån från Björnselet i Kittelfjäll och ner till Bygdegården i Henriksfjäll.  I etapp 1 planeras genomförande av sträckan Björnselet – Sågselet, samt en loopad led mellan Bro över Vojmån nedanför Hotell Kittelfjäll och bron nedanför affären in i Marsfjällens naturreservat. I etapp 2 planeras genomförandet av Sågselet – Bygdegården. 

·     Uppförande av broar, vindskydd, grillplatser och bord, informationsskyltar och skyltning längs lederna i området.

·     Upprustning och standardhöjning av Sagostigen, 2 km. 

·     Upprustning och standardhöjning av vandringsled, Gränssjö, 2 km. 

·     Grillplats & röjning Grönfjäll

·     Cykelled med start vid hotellet.

·     Ny belysning samt upprustning av elljusspår för att även kunna användas som motionsspår under sommar och höst. 

·     Väg till Vojmån med parkering vid hotellet i Kittelfjäll.

·     Etablering av kanotcentrum vid Bygdegården i Henriksfjäll samt väg ner till Vojmån.  

·     Bastustugor vid Vojmån som kan hyras av allmänheten.

Earlier Event: February 22
Afterski på Hotell Kittelfjäll
Later Event: March 1
Afterski på Hotell Kittelfjäll