Destination Kittelfjäll - en hållbar destination

Vi riktar oss till Företagare och föreningar i Övre Vojmådalen som vill vara med och skapa förutsättningar för en hållbar året runt destination

Kittelfjall_Drone_juni17_00007_2160px_CJUTSI.jpg

Vilka är vi, vad vill vi och vad har vi gjort?

Vi är 13 turismföretag i dalgången som senaste året arbetat tillsammans för att både utveckla vår destination/resmål och våra egna företag. Det första steget vi tog, var att samla de företag i dalgången som levererar tjänster direkt mot besökaren - restauranger, boenden, butik, aktiviteter etc. Tillsammans har vi enats om en gemensam målbild - att dalgången ska bestå av genuina fjällbyar med en levande naturnära fjällkultur, som man ska kunna besöka året om och ska kunna bo, leva och verka året om.

Vi är också överens om vikten av att utveckla sommar- och höstturismen så vi får en jämn och balanserad beläggning året om – en hållbar året runt destination. Tillsammans har vi genomfört ett flertal insatser för att utveckla våra affärsidéer och bolag i syfte att stärka vår konkurrenskraft och öka attraktionen – att få fler att välja just vår dalgång.

Kittelfjäll är det varumärke som vi valt att använda i vår gemensamma marknadsföring. Via webbplatsen www.kittelfjall.com, Facebook och Instagram lyfter vi fram turismföretagens produkter, sevärdheter mm för att. Parallellt så lyfter vi även fram företag, platser och byar i dalgången – Grönfjäll, Gielas, Henriksfjäll, Fättjaure, Gränssjöarna mm. 

 
 

VÅRA MÅL

·     Lokal samordning och en fungerande företagssamverkan som gynnar utveckling av besöksmålet Kittelfjäll – Övre Vojmådalen

·     Ökad kännedom och kunskap om varumärket/resmålet/destinationen Kittelfjälls reseanledningar kopplat till olika säsonger

·     Initiera och genomföra utvecklingsprojekt

·     Hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt


destination Kittelfjäll en nystartad företagarförening

Undertecknade 13 företag jobbar tillsammans med gemensam marknadsföring av destinationen, att initiera och driva insatser för företagens affärsutveckling, koordinera den lokala samverkan, samverkan med Vilhelmina kommun, Region Västerbotten turism och andra destinationer inom kommunen och i regionen, för att driva Kittelfjälls turistiska utveckling mot en hållbar året runt destination.

 

Hotell Kittelfjäll                                    

Sofia Alexandersson & Johan Alexandersson

Kittelfjäll Skilodge

Dan Forslund, Marie Hamberg

Kittelfjäll Värdshus

Jasper Bergström, Lotta Bergström         

Helinord
Börje Marklund 

Sista Utposten
Tomas Nyberg

Hotell Granen

Pernilla Hansson, Mikael Hansson

Kittelfjällsliftarna AB                          

Jan Forsgren

Gränssjöarna
Linda Svendsen-Israelsson 

Kittelfjäll Utveckling
Roger Vikström, Jenny Berg 

Grönfjälls Bil & Maskin
Patrik Sjödin

Grönfjälls Fritidsby

Anna-Lena Karlsson

Gulo Venture

Rune Karkea

Kittelfjäll Adventure
Stefan Lundin

Kittelfjäll Experience
Kim Mårtensson

Camp Kittelfjäll
Jan Forsgren 

Kittelfjall_Juni17_554_2160px_CJUTSI.jpg

BLI MEDLEM

Har du ett företag som levererar tjänster direkt mot besökaren - restauranger, boenden, butik, aktiviteter etc. kan du bli medlem i vår förening.

Har du företag i dalgången som arbetar med andra tjänster som ex byggföretag, tomtförsäljning, elektriker, maskintjänster, mm. som har ett behov av att vi lyckas attrahera fler gäster, nya invånare och nya stugägare till dalgången och vill vara stödmedlem i föreningen?

Kontakta oss för mer information.


Det är bara tillsammans som vi kan lyckas!

Vi vill skapa en fungerande samverkan mellan turismföretag, föreningar och övrig näring i dalgången. Vi tror på att jobba i en samverkansorganisation där alla är delaktiga och anser att alla företag på orten är beroende av och gynnas av en året runt destination. Vi tror att om vi alla bidrar tillsammans kan vi skapa en levande bygd året runt. 


Name *
Name